Monday MON 1 January 0001
Monday MON 1 January 0001
Monday MON 1 January 0001
Monday MON 1 January 0001
Monday MON 1 January 0001
Monday MON 1 January 0001
1
Sunday SUN 1 September 2019
18
Wednesday WED 18 September 2019
Programme & Tickets – Highlights – World & Pop
7
MondayMON 7 October 2019
8
TuesdayTUE 8 October 2019
12
SaturdaySAT 12 October 2019
16
WednesdayWED 16 October 2019
20
SundaySUN 20 October 2019
27
SundaySUN 27 October 2019
29
TuesdayTUE 29 October 2019
30
WednesdayWED 30 October 2019
6
WednesdayWED 6 November 2019
10
SundaySUN 10 November 2019
11
MondayMON 11 November 2019
16
SaturdaySAT 16 November 2019
18
MondayMON 18 November 2019
21
ThursdayTHU 21 November 2019
22
FridayFRI 22 November 2019
25
MondayMON 25 November 2019
26
TuesdayTUE 26 November 2019
30
SaturdaySAT 30 November 2019
2
MondayMON 2 December 2019
9
MondayMON 9 December 2019
10
TuesdayTUE 10 December 2019
13
FridayFRI 13 December 2019
16
MondayMON 16 December 2019
13
MondayMON 13 January 2020
28
TuesdayTUE 28 January 2020
31
FridayFRI 31 January 2020
25
TuesdayTUE 25 February 2020
4
WednesdayWED 4 March 2020
7
SaturdaySAT 7 March 2020
14
SaturdaySAT 14 March 2020
20
FridayFRI 20 March 2020
22
SundaySUN 22 March 2020
23
MondayMON 23 March 2020
3
FridayFRI 3 April 2020
17
FridayFRI 17 April 2020
18
SaturdaySAT 18 April 2020
4
MondayMON 4 May 2020
12
TuesdayTUE 12 May 2020
24
SundaySUN 24 May 2020
25
MondayMON 25 May 2020
6
SaturdaySAT 6 June 2020
21
SundaySUN 21 June 2020

Lambert © Andreas Hornoff (Ausschnitt)

Lambert

Sunday, 27. October 2019, 09.00 PM

Kruder & Dorfmeister © www.electricchair.de / Kruder & Dorfmeister

An Evening with Kruder & Dorfmeister

Monday, 25. November 2019, 09.00 PM

Norbert Schneider © Stefanos Notopoulos

Norbert Schneider & Band

Friday, 31. January 2020, 07.30 PM

Meute © Steffi Rettinger (Ausschnitt)

Meute

Friday, 20. March 2020, 09.00 PM

Spanish Harlem Orchestra © Jerry Lacay

Spanish Harlem Orchestra »Anniversary«

Monday, 25. May 2020, 09.00 PM